Het Goed Gefrituurd Keurmerk

Zo herken je kwaliteit

Het Goed Gefrituurd Keurmerk verschijnt aan steeds meer gevels van professioneel friturend Nederland.

Het keurmerk is door professionele frituurders in het leven geroepen om hun vakkennis en vakmanschap beter zichtbaar te maken voor de consument.

De gekeurde cafetaria’s, snackbars en andere frituurbedrijven herken je aan het schildje bij de ingang of op de gevel én aan het certificaat in de zaak. Hierop staat het Goed Gefrituurd Keurmerk met het jaartal of de datum waarop de laatste keuring heeft plaatsgevonden. Op deze website vind je het register van alle gekeurde bedrijven en kun je jouw ervaring met deze bedrijven delen door je mening te geven over de geleverde kwaliteit, gastvrijheid en professionaliteit. Jouw mening telt mee bij het verkrijgen én behouden van dit keurmerk.

Naar Keurmerkzoeker en geef je mening

Goedgefrituurd checklist

Vakmanschap

De perfecte friet of snack begint met vakkennis en vakmanschap. Wie goed frituurt, kiest voor hoogwaardige producten en kent alle ins en outs van het vak, zodat de producten op de juiste wijze worden gemaakt, bereid en gepresenteerd. Voor iedere consument moet het een genot zijn er over de vloer te komen.

Veiligheid & Hygiëne

De consument is er verzekerd van verse producten die schoon en onder de juiste temperatuur worden bewaard. Voor het keurmerk is een groene notering vereist bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) of een positief oordeel van een hygiënebureau die door de NVWA is geaccepteerd als toezichthouder.
Eventuele onvolkomenheden worden snel opgelost. Daarnaast is gezorgd voor een veilige omgeving voor zowel de consument als de medewerkers.

Verantwoordelijkheid

De friet en snacks worden er gefrituurd in zuiver en verantwoord frituurvet of -olie, zodat consumenten lekker kunnen genieten van friet, snacks en andere gefrituurde lekkernijen. Ook de andere producten uit het assortiment worden er met zorg bereid.
Onnodige milieubelasting wordt voorkomen door de keuze van verpakkingen, het zoveel mogelijk scheiden van afval en het nemen van energiebesparende maatregelen. De medewerkers hebben er eerlijke arbeidsvoorwaarden en wordt ze er het vak geleerd.

Procedure keurmerk

Rol van het Nederlands Frituurcentrum

Het Goed Gefrituurd Keurmerk is een initiatief van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri). Deze vakvereniging heeft het Nederlands Frituurcentrum de opdracht gegeven om hieraan uitvoering te geven. Iedere professionele frituurder kan het keurmerk voor zijn bedrijf aanvragen.

Hoe komt een professionele frituurder met zijn bedrijf in aanmerking voor het Goed Gefrituurd Keurmerk? 

Stap 1. Intentieverklaring

De ondernemer verklaart met zijn bedrijf te willen uitblinken in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid, de 3 pijlers van het keurmerk. Hij sluit door middel van een intentieverklaring als het ware een contract met de consument.

Stap 2. Zelfevaluatie

De ondernemer evalueert ten minste één keer per jaar zijn bedrijf aan de hand van het beoordelingsformulier wat op dat moment hoort bij het Goed Gefrituurd Keurmerk en gaat indien nodig met zijn medewerkers aan de slag met de verbeterpunten.
Additioneel kan de ondernemer ervoor kiezen om zich hierbij te laten adviseren of begeleiden.

Stap 3. Controle door Mystery Guest

Een onafhankelijke Mystery Guest bezoekt het bedrijf. Door middel van een uitgebreide rapportage worden de bevindingen van dit bezoek teruggekoppeld aan de ondernemer, waarna indien nodig door hemzelf concrete verbeterpunten worden opgesteld. Dit Mystery Guest bezoek vindt tenminste één keer per jaar plaats. De minimale score die in aanvang behaald moet worden is 75%.
Additioneel kan de ondernemer ervoor kiezen een adviseur van het Nederlands Frituurcentrum de rapportage te laten bespreken met de medewerkers.

Stap 4. Opname in het register

Voldoet de ondernemer met zijn bedrijf aan de eisen voor Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid, dan wordt het Goed Gefrituurd Keurmerk aan zijn bedrijf uitgereikt en worden de gegevens opgenomen in het openbaar register op Goedgefrituurd.nl. Alleen deze bedrijven mogen het Goed Gefrituurd Keurmerk uitdragen.
Consumenten kunnen via Goedgefrituurd.nl hun ervaringen delen door o.a. hun mening te geven over de uitstraling van het bedrijf, de getoonde gastvrijheid en professionaliteit en over de kwaliteit en presentatie van de producten. Indien daartoe aanleiding is, zal een extra Mystery Guest bezoek worden ingepland of zal het bedrijf bezocht worden door een adviseur van het Nederlands Frituurcentrum.

Stap 5. Borging

Naast de genoemde Mystery Guest bezoeken en consumentenervaringen, wordt elk bedrijf met het Goed Gefrituurd Keurmerk tenminste één keer per twee jaar onderworpen aan een uitgebreide (collegiale) toetsing. De uitkomsten hiervan worden door middel van een schriftelijk advies teruggekoppeld naar de ondernemer, waarna indien nodig hij samen met zijn medewerkers de verbeterpunten gaat doorvoeren.
Ook hier kan de ondernemer additioneel ervoor kiezen een adviseur van het Nederlands Frituurcentrum de rapportage te laten bespreken met de medewerkers.

Aanvragen Goed Gefrituurd Keurmerk