Goed Gefrituurd Keurmerk 2015

Je hebt zojuist een QR-code gescand van een gevelschildje van het Goed Gefrituurd Keurmerk. Vanaf 2016 moet dit schildje voorzien zijn van een keuringssticker met daarop aangegeven de maand en het jaartal van de laatste keuring. Dit bedrijf waar dit schildje hangt voldoet aan de gestelde voorwaarden die in 2015 bij het keurmerk horen. Bedrijven die het Goed Gefrituurd Keurmerk mogen (uit)dragen worden tenminste één keer per twee jaar uitgebreid gecontroleerd en tussentijds tenminste één keer per jaar bezocht door een Mystery Guest bezoeker.

Wanneer via Goedgefrituurd.nl ons signalen bereiken dat de belofte die behoort bij het Goed Gefrituurd Keurmerk niet door dit bedrijf wordt waargemaakt, dan worden er tussentijdse maatregelen getroffen om zo snel als mogelijk weer aan de gestelde eisen te voldoen. Wanneer de ondernemer van dit bedrijf hier niet aan wil of kan voldoen, dan wordt het Goed Gefrituurd Keurmerk ingetrokken en het bedrijf geschrapt uit het openbaar register op Goedgefrituurd.nl. De uitingen van het Goed Gefrituurd Keurmerk in dit bedrijf dienen in dat geval te worden verwijderd.

Bedrijven die het Goed Gefrituurd Keurmerk mogen (uit)dragen zijn terug te vinden op Goedgefrituurd.nl