Vereniging Professionele Frituurders

De Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) staat voor kennis en vakmanschap, het bevorderen ervan én zichtbaar maken richting de consument. Vanuit deze doelstelling is het Nederlands Frituurcentrum ontstaan en zijn beide organisaties de initiatiefnemers van de Nationale Smulgids. Het lidmaatschap van deze vakvereniging is echter geen criterium voor een officiële vermelding in de Smulgids. Toch vind je de aangesloten frituurzaken wel in de online versie van deze consumentengids. Lidmaatschap van ProFri is immers ook een waarborg dat ondernemers hun vakmanschap serieus nemen.